Omsättningen ökade med 3 procent till 600 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 4 procent till 338 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 36,5 miljoner kronor.
”Pandemieffekten var ungefär lika stor under både 2020 och 2021 men vi ser nu en generell ökad efterfrågan från många företag vilket vi även märker av i upptakten av 2022”, kommenterar Leif Sorte, koncernchef på F&B i Sverige.

F&B-koncernen håller på med en omdaning där kreativ spets ska var den främsta konkurrensfördelen. Detta har burit frukt, anser Leif Sorte.

”Vi har lyckats få till mer och bättre samarbete både mellan byråerna inom F&B och mellan våra olika kontor runt om i världen. Detta har lett till positiva synergieffekter och möjliggjort fullt fokus på vårt kreativa arbete. Rätt kompetens gör rätt saker vilket leder till ett bättre resultat för våra kunder”.