Fackförbundet Lärarnas Riksförbund tappar vad totalt antal medlemmar, men ökar bland de yrkesverksamma.

Under 2020 minskade antalet medlemmar i Lärarnas Riksförbund med 1,9 procent till 89 553. Men antalet yrkesverksamma medlemmar ökade med 800 till 64 500.

– Jag är glad och stolt över att vi har fler yrkesverksamma medlemmar där vi har en stadig ökning tack vare våra ombuds dagliga, trägna arbete och ett starkt opinionsbildningsarbete, säger Helena Linge, förbundssekreterare på Lärarnas Riksförbund.

Det totala tappet beror på student-medlemmarna minskar.

– Pandemin har påverkat rekryteringen av studenter. Vi har inte haft miljoner att lägga på pr och reklam. Studenterna har inte varit på plats och vi har inte kunnat möta dem. Vi vet att när vi träffar studenterna och pratar med dem kan vi förklara varför de inte ska vänta med att bli medlemmar.