Vindkraften står still, eldistributionen från norra Sverige till södra fungerar inte som den ska och flera kärnkraftverk har stoppats för underhåll. Då kör det tyska energibolaget Uniper i gång det oljeleldade elkraftverket i Karlshamn.

Verket är tänkt för nödsituationer. Men Uniper skriver på Twitter:

”Just nu är Sverige nettoimportör av el och block 3 på Karlshamnsverket stöttar återigen med kraft när överföringsbegränsningar och låg vindkraftsproduktion sätter vårt elsystem under press. #Karlshamnsverket blir allt viktigare för stabiliteten i elsystemet”.

Moderaternas förra partiledare Carl Bildt tar tillfället i akt och attackerar Miljöpartiet:

”Det är något fel när man tvingas att dra igång det gamla oljekraftverket i Karlshamn för att klara elförsörjningen mitt i sommaren. Var det så MP ville ha det när man stängde ner kärnkraft?”.

MP-ledamoten Lorentz Towatt skriver i sin tur:

”Just nu eldas olja i Karlshamns kraftverk. Högern vill få det till att vara MP:s fel, vilket är skrattretande eftersom det är högern som vill ha låg skatt på fossilt. Skälet är lågt oljepris och att kärnkraften inte levererar”.