Sveriges största fackförbund Unionen har utsett en ny press- och opinionschef.

Det är Josefin G Nilsson som tar rollen som Unionens press- och opinionschef från 1 september. Hon är sedan september 2020 teamchef för Team Pension och Försäkring på Unionen där hon har jobbat sedan 2012.

”Josefins starka ledarförmåga och kunskap kommer att vara en stor tillgång i press- och opinionsarbetet och säkerställa att det är förankrat med Unionens kärnuppdrag”, kommenterar Sofia Johansson, stabschef på Unionen.

Josefin G Nilsson ersätter Tora Heckscher.