Bland annat kommer Unionen att byta förbundsordförande. Detta efter att Martin Linder inte ställer upp för omval efter sina åtta år som förbundsordförande.

Valberedningens förslag är att första vice förbundsordförande Peter Hellberg ska tar över efter Martin Linder som förbundsordförande.
Till ny första vice ordförande föreslås Victoria Kirchhoff, aktiv i Sparbanken Syd.
Som andra vice ordförande föreslås Theres Sysimetsä, som valberedningen föreslår som ”arbetssökande”.