De två partiledarna Ulf Kristersson (m) och Nyamko Sabuni (l) vill se en utbyggnad av många små kärnkraftverk i Sverige på flera platser i Sverige. Detta framgår av en artikel på DN Debatt.

Detta är ett stort avsteg från tidigare överenskommelser mellan riksdagspartierna där det har varit möjligt att bygga nya kärnkraftverk endast på de platser där det finns kärnkraftverk i dag, vilket innebär totalt tio reaktorer. Dessutom är det överenskommet att Sveriges el ska produceras förnybart, vilket inte kan sägas om kärnkraft.

Men nu kommer nya typer av reaktorer, anser Ulf Kristersson och Nyamko Sabuni:

”Inspirerade av flyg- och varvsindustrins effektiva tillverkningsprocesser görs reaktorerna tillräckligt små för att kunna serietillverkas i fabriker. Med moderna tillverkningsmetoder kan kostnaden för reaktorerna tryckas ned och riskerna för förseningar och för­dyringar minska avsevärt. Dagens största reaktorer kan försörja hela Stockholm med el. De små reaktorerna är lagom stora för att försörja städer i Katrineholms storlek. Små reaktorer öppnar också för helt nya användningsområden, som att leverera fjärrvärme även till små eller medelstora städer eller att förse en ­processindustri med ånga. Detta skulle på många håll direkt kunna ersätta fossila bränslen. Reaktorer kan också producera vätgas eller avsalta havsvatten”.

Ulf Kristersson (m) och Nyamko Sabuni anser att dagens kärnkraftslagstiftning är ”hopplöst föråldrad” och är ”ett hot mot en långsiktigt hållbar energiförsörjning”.

De två partiledarna föreslår:

* Ta bort förbudet mot att driva fler än tio reaktorer.

* Tillåt bygge av reaktorer på fler platser än de tre befintliga kärnkraftverken.