Universitet och högskolerådets generaldirektör Karin Röding avgår i protest mot regeringens hantering av högskoleprovet.

Först skulle inte högskolerådets hållas på grund corona-pandemin. Sedan kördes regeringen över av riksdagen och anmodades att  jobba för att få till ett högskoleprov i höst, något som UHR, Universitet och högskolerådet motsatte sig efter överläggningar med de 21 ansvariga universitet och högskolorna. Då svarade regeringen med att utse en nationell samordnare för att genomföra högskoleprovet.

”Beslutet kring en nationell samordnare för högskoleprovet fällde avgörandet för mitt beslut. Jag uppfattar rollen som en överrock där ansvar och befogenheter inte längre hänger ihop”, skriver Karin Röding på UHRs sajt.

Där får regeringen kritik:

”Den situation som nu uppkommit efter alla turer kring högskoleprovet, som jag anser beror på regeringens senfärdighet, kan jag inte ta ansvar för. Besluten från politiken har byggt på känslor och inte på fakta utan snarare faktaresistens, och inte minst på den felaktiga uppfattningen att högskoleprovet är den enda vägen till högre studier”.

Hon lägger till:

”Ett provresultat är en urvalsgrund, vid sidan om gymnasiebetyg, och en extra möjlighet att komma in på de fåtal prestigeutbildningar som har fler sökande än platser. Det avgör inte behörighet till högskolan. De flesta som söker och är behöriga kommer in. Högskoleprovet har blivit ett politiskt spel som inte har gagnat våra unga som vill skriva provet”.