Sacos valberedningen, som leds av Ulrika Edwinsson, avdelningschef på Läkarförbundet, har hittills presenterat Juseks ordförande Göran Arrius och Sacos förra kanslichef Anders Lönnberg som förslag till ordförandeposten. På extrakongressen den 29 augusti ska efterträdaren presenteras och den 12 augusti måste valberedningen ha valt en kandidat.
Ulrika Edwinsson säger till Jusek-tidningen att valberedningen nu jobbar intensivt med att ta fram en lång bruttolista till extrakongressen.
Anders Edward, kanslichef på Saco är inte oroad.
– Jag litar på valberedningen och lägger mig inte i processen. Jag är inte mer inblandad än att jag, när det är klart, ska jobba med personen, säger han till Dagens Opinion.