– Vi uppmanar er att lyssna till oss som de huvudsakliga företrädarna för de företag och konsumenter som berörs av förslaget skriver Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter och Jonas Ogvall, VD för Svensk Distanshandel.
 
Brevet är skickat till svenska EU-parlamentariker samt till EU-minister Birgitta Ohlsson (fp).
EU-kommissionens förslag om en ny gemensam europeisk köplag oroar både Sveriges Konsumenter och Svensk Distanshandel.
 
– Köplagen riskerar snarare skapa osäkerhet och därmed påverka den växande e-handeln i negativ riktning, skriver företrädarna för de två intresseorganisationerna.
 
Jan Bertoft och Jonas Ogvall anser att den nya lagen skulle skapa en komplicerad situation för konsumenterna men också öka e-handelsföretagens kostnader.
 
Sveriges Konsumenter och Svensk Distanshandel anser däremot att EUs nyligen antagna direktiv om konsumenträttigheter avsevärt underlättar gränsöverskridande e-handel för företag, samtidigt som den främjar konsumenternas förtroende för online-handel. Det direktivet träder i kraft nästa år.

Tonchi Percan