– På presskonferensen i förmiddags talade Jimmie Åkesson ingenting. Då var han ganska socialdemokratisk och pratade om arbetsmiljö, jobb och offentlig sektor. Det ska ses i ljuset av Sverigedemokraternas försök att få fler väljare genom att inte bara vända sig till kärnväljare utan även nya grupper, säger Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Han fortsätter:

– Under talet var fokus det omvända, det var väldigt nationalistiskt och invandringskritiskt. Två tredjedelar av talet var för kärngrupperna, som ju också sitter och lyssnar på talet. Men det är från och med nu som det gäller att hålla sig ifrån väldigt starka nationalistmarkörerna i kampanjandet.
 

– Det är den vanliga framställningen som Sverigedemokraterna har. Han startade med invandringsfrågor och brottas hela tiden med att å ena sidan stimulera de väljare som han redan har och å andra sidan visa att det är ett parti med fötterna i myllan i svensk politik. Och det lyckas inte, säger Nils Lundgren, nationalekonom, tidigare partiledare för Junilistan.
.
– Början var väldigt defensiv och det är aldrig bra. Men sen kom han igång och jag tycker att det var ett ganska skickligt tal. Han balanserade olika intressegrupper bra och lyfte in invandringsfrågorna implicit. Talet var dock för långt, Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hon fortsätter:

– Han var väldigt konfliktorienterad, som en boxare som går upp i ringen och vill slåss. När väl Miljöpartiet gör det, då blir det den här konflikten.

 

Marie Demker reagerade också på att Jimmie Åkesson försöker nå ”kvinnor på olika fronter”, något hon ser som en ny strategi.
 
– När de riktar sig till arbetande kvinnor, framför allt inom offentlig sektor, märks det att partiledningen har tänkt till.