Färjan låg redan under söndagen på plats i Visby. En kajplats som Trafikverket fick gratis. Dagens Opinion har hört av läsare som oroar sig över att den färjan som sats in som ersättning inte har tillräcklig kapacitet.

Trafikverkets pressavdelning berättar via mejl om orsaken till att färjan körts ned till Visby:

”Trafikverket har för första gången valt att genomföra två seminarier tillsammans med andra myndigheter: Försvarsmakten, MSB, Socialstyrelsen där vi understryker vikten kommunikationsinsatser om krisen eller kriget kommer. Samt att vi kommer ha ett seminarium där vi diskuterar vinterväghållning och hur vi säkerställer att vi tillsammans med andra får till en så bra och effektiv sådan som möjligt”.

Därför har färjan körts ned. Den ska sättas i drift i Fårösund återigen den 1 juli.

På frågan vad det kostar att använda färjan som konferenslokal under Almedalen, svarar Trafikverket:

”Kostnaden för oss under Almedalsveckan består, precis som andra företrädare, av boende samt resekostnad. Utöver det tillkommer i år kostnaden för färjans bränsle till och från Visby samt hyra av ljud och stolar i samband med seminarierna. Uppskattad totalkostnad för det är ungefär 260 000 SEK. Visby hamn har varit vänlig nog att låna oss platsen utan kostnad”.