Sveriges Radios inrikespolitiska kommentator Tomas Ramberg blir med doktorshatt.

Det är den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet som har utsett journalisten Tomas Ramberg till hedersdoktor.

Tomas Ramberg kommer att ta emot sin utmärkelse vid doktorspromotionen i Lund den 24 maj 2019.

Motivering: ”Tomas Ramberg har bidragit till att höja nivån på den politiska debatten i Sverige. Kännetecknande för hans journalistiska gärning är det analytiska förhållningssättet. I ett samhälle där debatten blir allt hetsigare och allt mer svårbegriplig för många människor hjälper Ramberg sina lyssnare att förstå de underliggande konflikterna och stora skeendena i svensk politik. I sin gärning som journalist visar Ramberg således prov på stor analytisk skicklighet och förmedlar angelägen kunskap inom samhällsvetenskapernas område.”