Migrationsminister Tobias Billström är i dag i Bukarest där han blev vald till en av EPPs tio vice ordförande. EPP står för European People´s Party och är Europaparlamentets största politiska organisation med totalt 271 ledamöter. I gruppen ingår kristdemokratiska och konservativa partier från 40 länder. Sverige representeras av Moderaterna och Kristdemokraterna.
 
– Det är med stor glädje jag blivit vald till ny vice ordförande för EPP. Uppdraget är ett erkännande av Moderaternas och Sveriges ledande position i Europa, men också ett uttryck för det förtroende vi har hos många av våra systerpartier, säger Tobias Billström i ett pressmeddelande. 
 
I EPP-gruppen sitter de svenska europaparlamentarikerna Anna Maria Corazza Bildt (m), Christofer Fjellner (m), Gunnar Hökmark (m), Anna Ibrisagic (m) och Alf Svensson (kd).
 
Oscar Örum