Efter 1 645 dagar av tuffa förhandlingar är en historisk Brexit-deal i hamn, men den satt långt inne. För premiärminister Boris Johnson som haft en pr-mässigt motig höst var avtalet en speciellt en välkommen julklapp. Vinnare är exportföretag som slipper tullar, men förlorare är alla de tjänsteföretag som inte omfattas av avtalet. Det skriver Brexit-experten Rickard Ydrenäs i en analys.

Pressen de senaste veckorna på Boris Johnson har varit enorm, både från ’Brexiteers’ som å ena sidan pressat på för så mycket självständighet som möjligt och å andra sidan från brittiska näringslivet, som velat ha frihandel utan tullar. Hela 43 procent av landets totala export går till EU och drygt hälften av importen kommer från EU. Sista knäckfrågan som löstes ut var den symbolpolitiskt viktiga frågan om fiskerättigheter i brittiska vatten.


vad betyder avtalet?

Det är ett unikt handelsavtal genom att den faktiskt ökar handelshindren mellan Storbritannien och dess största handelspartner. Den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital mellan Storbritannien och EU upphör 1 januari 2021. Storbritannien kommer inte längre att ingå i varken EU:s inre marknad eller dess tullunion. Det skapar hinder för handel med varor och tjänster och för gränsöverskridande rörlighet och utbyten i båda riktningar. Det för med sig ökad administration, kostnader och längre leveranstider för företag. Kostnaderna för hantering av tulladministration kommer att öka.
Det är också ett unikt avtal genom att det är EU:s första frihandelsavtal som inte innehåller några tullar eller importkvoter på varor. Det lägger också en grund för reglering av tjänster.

vem är vinnare?
Både EU och Storbritannien är vinnare genom att ett avtal skapar politisk och ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet. Både regeringar och företag får tydliga spelregler att förhålla sig till. Den enorma osäkerhet som funnits i Brexit-frågan och PR-kriget mellan London och Bryssel är över. Både Boris Johnson och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kan utropa sig som segrare – båda parter vinner på en ordnad skilsmässa med tydliga spelregler för den framtida relationen. EU har genom avtalet lyckats begränsa de negativa effekterna av Brexit för unionen och fler länder lär inte följa efter och lämna.
Vinnare är också svenska exportföretag som nu slipper betala för import- och exporttullar och slipper kvoter för sina varor till Storbritannien. För företag som är vana att handla med Norge är omställningen inte så stor. De har rutiner och administrativ erfarenhet av att handla med ett tredje land, som nu Storbritannien blir. De är vana att hantera tullbyråkrati och de tusentals tulldeklarationer som måste fyllas i.

vem är förlorare?
Ännu är det för tidigt att utropa några tydliga förlorare (förutom britterna själva). Det 2 000 sidor långa avtalet kräver omfattande juridisk analys. Men avtalet har sina största brister på tjänsteområdet och begränsningar i den fria rörligheten för medborgare.
Avtalet reglerar i begränsad omfattning tjänster. Till exempel ingår inte finansiella tjänster i dealen, trots att den brittiska ekonomin till 80 procent är tjänstedriven. Ett samförståndsavtal som täcker regleringssamarbete om finansiella tjänster återstår att utarbeta. Johnson medgav under sin presskonferens att dealen inte ”gjorde så mycket som vi skulle ha önskat” för finansiella tjänster. Brittiska tjänsteföretag kan från årsskiftet inte använda EUs ursprungsregler och den fria rörligheten för brittiska tjänsteföretag att verka, erbjuda tjänster inom EU kommer inte längre att gälla som tidigare. Yrkeskvalifikationer är inte längre automatiskt ömsesidigt godkända.
Förlorare är också svenskar som vill jobba i Storbritannien. Avtalet omfattar inte fri rörlighet mellan EU och Storbritannien för medborgare. Det blir krångligare och svårare att få uppehållstillstånd för att bo, arbeta och studera i Storbritannien för EU-medborgare. Storbritannien kommer inte längre att delta i Erasmus-programmet för studenter. Erasmus är dyrt förklarade Johnson på presskonferensen. Terminsavgiften för svenska studenter som vill studera på prestige-universitet som Oxford och Cambridge höjs kraftigt.
Sverige är en förlorare på att britterna lämnar EU. Vi förlorar en viktig bundsförvant, som vi har en samsyn politiskt med på många områden. Landet har varit en nära samarbetspartner, inte minst reglering av villkoren för den inre marknaden. Britterna har också hjälpt oss med att driva EU framåt till en mer ambitiös europeisk miljö- och klimatpolitik.


vad kommer att hända nu?

Det brittiska parlamentet röstar om dealen den 30 december och Europaparlamentets gruppledare träffas 28 december och därefter i januari kommer parlamentet att rösta. Så dramat är slutligen inte över förrän parlamenten och EU-regeringarna godkänt dealen.
Från årsskiftet införs tullkontroller och krav på tulldeklarationer i handeln med Storbritannien. För varor som importeras från Storbritannien till EU kommer tullreglerna gälla direkt vid årsskiftet. Detsamma gäller för de flesta varor som exporteras till Storbritannien. De brittiska importreglerna tillämpas fullt ut för djurtransporter, animaliska livsmedel samt fröer och växter från och med 1 juli nästa år.
Det kommer att införas svensk moms på varor som handlas på nätet från Storbritannien och det kan tillkomma tullavgifter. Det blir nya regler och importmoms för införsel av alkohol och tobak. Ska du resa med husdjur till Storbritannien blir det krångligare regler och ökad pappersexercis.

vad kommer att gälla på sikt?
Då kommer Storbritannien ha en liknande relation till EU som Norge har till EU. Handel blir krångligare och det blir tullkontroller och tullbyråkrati. Räkna med längre leveranstider och högre tullavgifter när du handlar med Storbritannien. Viktigt att tänka på är att avtalet sätts på prov först när det blir en handelskonflikt. Avtalet är en plattform att bygga vidare det framtida samarbetet på, speciellt på tjänsteområdet finns mycket arbeta vidare med.

vad händer med EU-projektet på sikt när britterna inte längre är med?
Det är svårt att förutspå. Vi kan förvänta oss ambitiösa förslag på ökad EU-integration och krav på mer pengar till EU:s budget. Vi i Sverige måste vara beredda på att delta i ett annat EU än det vi gick med i för 25 år sedan.

 

Rickard Ydrenäs, redaktör och grundare av Brexitpodden och Tullpodden

 

för dig som vill veta mer

brittiska regeringens sammanfattning

EU-kommissionens  sammanfattning