Regeringen är positiv till förslaget till ett Brexit-avtal som ska reglera den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

”Detta är bra för Sverige, det är bra för den Europeiska Unionen, och det är bra för Storbritannien. Avtalet är brett och spänner över många områden. Utöver ett frihandelsavtal och regler för lika konkurrensvillkor täcker avtalet också viktiga områden som inre säkerhet, fiske, transporter, klimat och miljö. Det ger förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och goda relationer mellan EU och Storbritannien i framtiden”, kommenterar EU-minister Hans Dahlgren (s) på regeringens hemsida.

Regeringen berättar vidare att förslagstexten nu analyseras och kommer att gås igenom av EUs medlemsstater i rådet ”de närmaste dygnen”. Rådet behöver fatta beslut om att tillämpa avtalet provisoriskt då Europaparlamentet kan behandla det först efter årsskiftet. Ska avtalet gälla från 1 januari behöver avtalet godkännas av det brittiska parlamentet, något som oppositionspartiet Labour ska ha gett klartecken för.

Den svenska ska regeringen ska hålla ett skriftligt samråd med riksdagens EU-nämnd.

”Därefter säger regeringen formellt ja till avtalet den 28 december”, bekräftar Hans Dahlgren för TT.