I en skrivelse till regeringen skriver Konkurrensverket att företag gynnas av den nya konkurrenslagen. Lagskärpningen har gjort att kommunerna sett över eller har slutat med näringsverksamhet som konkurerar med privata aktörer.
– Vi lyfter i vår rapport Trelleborgs och Umeå två kommuner som självsanerat sin verksamhet, säger Stefan Sagebro på Konkurrensverket.
Avgörande för Konkurrensverkets granskning är tips som strömmar in till verket. Förra året fick verket 1 193 tips och av dem gällde 324 konkurrensreglerna.
– Absolut, tipsfunktionen har en viktig funktion, säger Stefan Sagebro.
Cirka 10 personer på Konkurrensverket jobbar med tips. Fyra till fem personer sitter i telefon och tar emot tips. Lika många handläggare jobbar senare med att utreda inkommande tips.

Tonchi Percan