– Det är en stor seger för oss som slagit regeringen på fingrarna. Men vi tycker inte att deras förslag är tillräckligt bra, säger Samuel Engblom, jurist på TCO.

Det var år 2007 som TCO anmälde las till EU-kommisionen. Anledningen var för att anställningsskyddslagen inte var tillräckligt tydlig gällande visstidsanställningar.

                               
I den ändring av las som gjordes av den borgerliga regeringen i juli 2007 för att förenkla lagen tillkom fyra former av visstidsanställningar. Det var allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, samt tidsbegränsad anställning för personer över 67 år.
 
Det tillkom dessutom tidsgränser för hur länge en arbetstagare får jobba som visstidsanställd innan denne får rätt till en tillsvidareanställning. Ett vikariat tidsbegränsades till exempel till två år under en fem års period.
 
Men någon övre tidssgräns sattes dock inte, något som öppnade upp för arbetsgivare att undvika tillsvidareanställningar genom att helt enkelt kombinera de olika anställningsformerna och stapla upp dem på varandra. Ett vikariat på två år kunde till exempel övergå till en allmän visstidsanställning, och sedan till säsongsarbete.
 
EU-kommissionen valde att gå på TCOs linje, och menade att en visstidsanställd i teorin kunde få behöva arbeta i upp till sex år för att få rätt till tillsvidareanställning.
 
Regeringen har undvikit frågan i fyra års tid, men i juni valde de till slut att backa och lägga fram ett förslag som ska täppa igen kryphålet.
 
I förslaget ges arbetstagaren möjlighet att driva frågan vidare till domstol om denne anser att arbetsgivaren missbrukat lagen.
 
På TCO tycker man dock inte att regeringen går tillräckligt långt, även om de medger att lagen kan komma att ha en viss effekt.
– Om arbetsdomstolen väljer att tolka regeln hårt så kan den få ett väldigt bett. Men samtidigt vet vi att arbetsdomstolen tidigare inte varit särskilt villiga att tolka reglerna i förmån för arbetstagarna, säger Samuel Engblom.
 
Fackorganisationen vill hellre se en absolut takregel i las för tidsbegränsad anställningsform och som ska gälla efter tre år av visstidsarbete under en femårsperiod.
 
Ardalan Samimi