Tjänstefackförbundens centralorganisation TCO rekordökar i antal medlemmar och drar ifrån arbetarförbundens centralorganisation LO. De två tjänstemannaförbunden TCO och LO håller på att bli dubbelt så stora sammanlagt som LO.

TCO-förbunden ökar det totala antalet medlemmar 2,6 procent, motsvarande 36 788 nya medlemmar. Det är en rekordökning, enligt TCO. Totalt hade TCO 1 454 677 medlemmar vid årsskiftet jämfört med LO som ökade med 1,6 procent 1 432 926 medlemmar. Gapet mellan landets två största centralförbund i det närmaste tredubblades till 21 751 medlemmar.

Akademikerförbundens centralorganisation Sacos förbund hade en lugnar medlemsutveckling och ökade med 0,4 procent, 3 085 medlemmar, till 709 391 medlemmar.

De två tjänstemannaorganisationerna TCO och Saco har tillsammans 2, 2 miljoner medlemmar jämfört med LOs 1,4 miljoner.