Det är inte alla småföretagareförbund som efterlyser hårdare kontroll av myndigheter som Skatteverket. Men Taxiförbundet hör till undantagen.

Taxiförbundet, som försöker hålla linjen mot nya konkurrenter som Uber, frågade via mejl taxiåkare om hur de såg på hur reglerna efterlevdes. Enkäten gick till taxiförare anslutna till Cabonline (Sverigetaxi, Topcab, Taxi Kurir), Taxi Stockholm och Taxi Göteborg och det kom in 1 012 svar.

53 procent av förarna tycker att problemet med snedvriden konkurrens från ”taxiaktörer som inte följer skatteregler” har ökat de senaste tre åren. 19 procent tycker att konkurrensen är oförändrad eller har minskat. Resten, 28 procent ”vet ej”.

51 procent anser att Skatteverket inte gör tillräckligt för att ”kontrollera att alla taxiaktörer följer gällande skatteregler”. 29 procent tycker att Skatteverket gör tillräckligt medan 20 procent inte vet.

56 procent anser att polisen inte gör tillräckligt för att ”kontrollera att alla taxiaktörer följer gällande skatteregler”. 24 procent tycker att polisen gör tillräckligt medan 20 procent inte vet.

67 procent tycker att ”det krävs ändrade regler och lagar för att hindra att app-baserade taxiföretag skattefuskar genom sina parallella system för betalning och rapportering”. 10 procent tycker inte så, medan 22 procent inte vet.