Under 2011 ökade omsättningen med 12 procent till 109 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 8,2 procent till 2,6 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 2,4 procent. Omsättningen per anställd (35 medarbetare) låg 3,1 miljoner kronor.

Talarforum förmedlar talare. Flera myndigheter finns på bolagets kundlista, visar en körning på tjänsten 121.nu. Under 2011 köpte Försäkringskassan för 1,7 miljoner kronor, CSN för 827 000 och Skatteverket för 734 000 kronor.

Under det första halvåret 2012 har Försäkringskassan köpt föreläsningar från Talarforum för 2,8 miljoner kronor, följd av Trafikverket med 365 000 kronor och Migrationsverket med 338 000 kronor.