Almega får ett åttonde förbund när tågföretagen rullar in.

Branschföreningen Tågoperatörerna (BTO) har på en extra stämma fattat beslut om att bilda ett branschförbund för arbetsgivare inom spårtrafik.  Branschföreningen ska heta Tågföretagen och går in som ett förbund inom tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega.

Ordförande för Tågföretagen blir SJs avgående vd Crister Fritzson som ersätts 29 februari av Green Cargos vd Ted Söderholm.

”Vi har en starkt tillväxt i hela branschen och intresset ökar för spårtrafik, både på gods och personsidan. Samtidigt står vi inför stora investeringsbehov. I Tågföretagen samlar vi hela branschen och kan på så sätt bli ännu mer effektiva inom både bransch- och arbetsgivarfrågor”, kommenterar Crister Fritzon, ordförande Tågföretagen.