Stockholms Handelskammare har väckt uppmärksamhet med sin rapport de senaste dagarna, bland annat rapporterade Dagens Nyheter om den här.
 
I rapporten, som finns här , beskriver Stockholms Handelskammare hur Stockholms läns kommuner och landsting betalar under 2011 betalar netto 8,8 miljarder i utjämningsbidrag till andra kommuner och landsting.
Stockholms Handelskammare skriver i rapporten: ”Anmärkningsvärt är att ekonomiskt starka kommuner som Malmö, Göteborg, Norrköping och Örebro i kronor räknat får de största bidragen. Malmö får hela 3,7 miljarder kronor och Göteborg 2,8 miljarder.”
Stephan Müchler, vd för Sydsvenska Handelskammaren, med Malmö som centralort, tycker att Stockholms Handelkammare inte ger hela bilden av utjämningssystemet.
– Stockholms Handelskammare verkar inte ha berättat att Malmö förlorar skatteintäkter på alla som pendlar till Danmark för att arbeta, vilket innebär att de betalar skatt där. Danmark och Sverige har sedan ett skatteavtal om kompensation för uteblivna skatter. Pengarna skickas till regeringen i Sverige som delar ut dem till kommuner som är drabbade.
 
Hur mycket pengar får Malmö in den vägen?
– Det rör sig om 100-tals miljoner.
 
Vad tycker du om Stockholms Handelskammares argumentering?
– Jag känner ändå en viss sympati. Utjämningssystemet är väldigt komplicerat och inte transparant. Genom att göra allt lika tar det bort incitamentet för de kommuner som är duktiga på att locka till sig näringsliv och höginkomsttagare, säger Stephan Müchler.