Stefan Löfvens tal till nationen igår klockan 21.15, 22 mars, väckte reaktioner både före och efter inslaget. SVTs ansvariga utgivare Eva Landahl ger sin bild av inslaget och berättar att talet drog storpublik.

Hur gick det till?
 – Vi har varit ute och berättat om det. Agenda hade ställt en fråga till statsministern om att medverka i vårt program och vi fick nej på det. Däremot sa de själva att de var intresserade av att hålla ett tal till nationen, som är en programform vi har sedan tidigare. Vi bollade det med SVT-ledningen som tyckte att det var en rimlig tanke, eftersom vi har en speciell situation i världen och Sverige, säger Eva Landahl.

Varför ville inte Stefan Löfven medverka i Agenda?
 – Jag har uppfattat det som att de är ganska pressade. Vi var hos dem och gjorde inspelningen.

Hur var ramen och villkoren för inslaget?
 – Ramen var den samma tidigare. De får hålla sitt tal utan frågor. Talet är riktat till svenska folket. Inslaget spelades in klockan 17 och den är gjord i en tagning. Idén är att inte redigera.

Hur blev det?
 – Jag vill inte värdera det innehållsmässigt. Men inslaget gjordes på det sättet vi hade tänkt och på det sättet formatet erbjuder, ett tal rakt upp och ner.

Det har uppstått en del diskussioner om varför statstelevisionen upplåter utrymme till en politiker, som får stå oemotsagd. Det kom också reaktioner på att Stefan Löfven egentligen inte sade något eller tillförde något nytt eller lämnade något besked. Hur ser du på reaktionerna?
 – Att han skulle få ett eget utrymme, tyckte vi var rimligt. Med tanke på att Sverige befinner sig i ett extremt läge där många är berörda av corona-krisen, är det inte konstigt att SVT släpper fram en statsminister. Angela Merkel har till exempel varit ute i Tysklands två stora tv-kanaler, säger Eva Landahl och lägger till:

– Agenda hade önskat att göra en intervju. Det vi gjorde rent journalistiskt var att analysera talet direkt efteråt (i Agenda) och där lyfte vi det viktiga i talet.

Stefan Löfven kanske inte har varit helt framgångsrik de senaste gångerna i Agenda och det börjar närma sig valrörelse och då kan det ju tänkas att ett tal till nationen utan besvärliga frågor kan gynna en statsminister som vill bli omvald. Hur ser du på det?
 – Vi är långt från en valrörelse. Det finns inga tecken på att vi är på väg in i en valrörelse. Det finns en storpolitisk samstämmighet kring hanteringen av corona så här långt. Så jag vet inte om det är relevant. I övrigt har jag inga synpunkter på talet.

Hur många tittade?
 – 2,3 miljoner (direktsändning på SVT, Play ingår inte) men då har alla medier kunnat livestreama.