Efter beskedet om att organisationen tvingas betala tillbaka bidrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) lämnar Sveriges unga muslimer den muslimska bildningsorganisationen Ibn Rushd.

MUCF anser att Sveriges unga muslimer har brustit i kravet att ”respektera demokratins idéer” och vann ett mål i kammarrätten i Stockholm.

Sveriges Unga Muslimer anser enligt ett uttalande att  ”domen är felaktig, främst därför att den inte specificerar vilka åtgärder som hade räknats som tillräckliga” och försökte få sitt ärende prövat i Högsta Förvaltningsdomstolen, men har nu fått nej på det. Därmed ska Sveriges Unga Muslimer betala tillbaka 1,4 miljoner kronor.

Enligt information på Ibn Rushds hemsida väljer Sveriges Unga Muslimer nu att lämna Ibn Rushd som medlemsorganisation och med motiveringen att “det demokratiska utrymmet för SUM att verka i har krympt och därmed har det i praktiken blivit omöjligt för organisationen att finnas”.

”Alla typer av organisationer kan göra misstag och drabbas av övertramp av enskilda medlemmar och medlemsorganisationer. Men hur högt ska ribban ligga för när en organisation inte längre kan rentvå sig själv, trots att den vidtagit åtgärder och bidragit med stor samhällsnytta vid sidan av de felsteg som gjorts? Det verkar det råda delade meningar om. Därför hade vi hoppats på ett klargörande i högsta instans”, kommenterar Alve Högman, Ibn Rushds förbundschef.

Sveriges unga muslimers utträde sker vid förbundsstämman 2021.