Papperstidningen får ett nytt grafiskt utseende, med en förstasida som mer liknar ett magasin än, som tidigare, en nyhetstidning. Dessutom får tidningen även vissa innehållsmässiga förändringar.
 
Henrik Gustafsson, informationssekreterare på Sverigedemokraterna, berättar via mejl:
 
– Tidningen har fått en fast struktur där nyheter och information från olika delar av rörelsen får sitt säkrade utrymme. Det kommer också finnas en debatt- och insändarsida på nytt. Utöver detta kommer varje nummer ha en mer fristående temadel med reportage och artiklar.
 
Omarbetningen är en del i Sverigedemokraternas profilarbete inför valet nästa år och följer partiets uppfräschning av både logga och sajt.
 
– Det är ett sätt för oss att vara väl förberedda inför det stundande supervalåret. Genom ett tydligt fokus på partinyheter på såväl riks- som lokalnivå blir tidningen mer av en renodlad medlemstidning som knyter samman partiet, säger Henrik Gustafsson.
 
Utgivningstakten ökar från sex till tio nummer per år. SD-Kuriren, som grundades 1988, fortsätter också med 1-2 specialutgåvor per år. Upplagan är på drygt 10 000 exemplar och partiet räknar med att öka i takt med att medlemsskaran växer.
 
SD-Kuriren får ett nytt utseende (höger).
Stora delar av redaktionen har också bytts ut i samband med att Paula Bieler tagit över chefredaktörskapet.
 
Sverigedemokraterna vill dock ännu inte berätta exakt vilka som sitter i redaktionen, förutom att ”ett antal riksdagsledamöter kommer att ingå” liksom ”vissa tidigare medarbetare”.
 
Samtidigt nylanseras SD-Kurirens nätupplaga, som stängdes ner av webbhotellet Levonline år 2006 efter påtryckning av Säpo och utrikesdepartementet. Anledning var att tidningen ska ha publicerat en karikatyrteckning av Muhammed.
 
– Att SD-Kuriren återlanseras på nätet är ett sätt för oss att säkra en sida där partiet snabbt kan få ut sina synpunkter kring dagsaktuella händelser. Ambitionen, och målet, är att hemsidan ska vara uppe samtidigt som pappersupplagan når partiets medlemmar och prenumeranter, säger Henrik Gustafsson.
 
Tanken är nätupplagan, som ska ha ett större utbud av nyheter och inte vara lika kopplat till partiet, ska uppdateras dagligen.
 
– Det senaste numret av papperstidningen kommer att finna som webbversion för alla, medan prenumeration kommer att krävas för att läsa äldre nummer.
 
Har ni haft extern hjälp?
– Precis som med den grafiska profilen och partiets nya hemsida, har vi inte använt oss av någon extern hjälp. Det är Paula Bieler som varit ansvarig för allt arbete, med understöd från partiets kommunikationsavdelning. Inte minst har Jörgen Fogelklou, ansvarig för partiets layout och design, haft ett stort finger med i utvecklandet av det visuella, säger Henrik Gustafsson.
 
Hur mycket har omarbetningen kostat?
– Det finns inga externa kostnader som tillkommit i arbetet kring papperstidningen eller nätupplagan. Vi har allokerat befintlig personal samt fått hjälp med kodning av en partiaktiv medlem.
 
Hur stor budget har tidningen?
– Visst har det skett en viss budgetär förändring i samband med förändringarna, men det är inget som vi meddelar media.
 
Som Dagens Opinion tidigare berättat planerar Sverigedemokraterna också att starta en nyhetstidning, Samtid & Framtid. Henrik Gustafsson vill dock inte kommentera vare sig några nya värvningar eller om ett lanseringsdatum ännu satts.
 
– Detta projekt har ingen koppling till SD-Kuriren.