Förra året skulle 60 procent av svensk el komma från förnybara energikällor, enligt ett EU-direktiv.
 
Sverige når inte det målet. Andelen el från förnybara källor hamnar på 55,7 procent, enligt preliminär statistisk från Energimyndigheten.
 
Regeringen motsatte sig från början EU-direktivet och menade att målet var för högt ställt.
 
Energimyndigheten hävdar att problemet ligger i det referensvärde som EU använde som bas för sina beräkningar. Det året 1997 var ett våtår med stor elproduktion från vattenkraft. Andel el från förnybara källor var det året 49 procent jämfört med 46 procent ett genomsnittsår.
 
Energimyndigheten menar att elproduktionen på vattenkraft varierar så kraftigt så att ett rättvist bas för beräkningar borde vara den genomsnittliga produktionen från 1985 och framåt.
 
Tonchi Percan