Det var i mitten av mars 2018 som Anna Linusson fick gå på dagen med en årslön med sig. Styrelsen ville då inte uppge varför vd måste lämna på dagen.
 
Nu har styrelsen för Svenskt Vatten utsett Pär Dalhielm, idag direktör för förvaltningen Stöd, fritid och entreprenad i Västerås stad, till ny vd. Han tillträder 1 november.
 
Johan Persson, styrelseordförande i Svenskt Vatten, berättar om rekryteringsarbetet:
– Styrelsen ha satt upp en tydlig kravprofil som vi haft med oss i rekryteringsgruppen och vi har också samarbetat med rekryteringsföretaget Compass så vi känner oss väldig nöjda med det beslut som vi har fattat.

Vad skiljer den nya vdn från den förra?
– Det är två helt olika individer. Vi har som styrelse valt att se framåt vi konstaterar att vi behöver ett nytt ledarskap och det får vi nu.

Vad bör er nya vd ha högt på agendan?
– Vi står ju inför enorma utmaningar. Vi har torka och översvämningar. Vi står inför enorma investeringar de kommande åren med 100 000 – 150 000 nya bostäder samtidigt som vi ska göra stora reinvesteringar. På det har vi klimatförändringarna. Våra medlemmar är allt från den största till minsta kommunen, så vi har många utmaningar, säger Johan Persson.