Svenskt Näringsliv är klara med en ny mediestrategi som bland annat innebär att de digitala tjänsterna Fplus och Arbetsmarknadsnytt försvinner. Samtidigt upphör samarbetet med Schibsted, berättar den nya chefredaktören som också tycker till om Bulletin.

Under våren ska Svenskt Näringsliv lansera en ny nyhetstjänst som ersätter Fplus och Arbetsmarknadsnytt före 1 maj 2021.

Den nya tjänsten ska ha ”ett tydligare fokus på frågor och områden som är viktiga för näringsliv och företag”, berättar redaktionschefen Anna Dalqvist, som också är chef för utvecklingsarbetet.

– Vi tänker oss att det ska var en något smalare och något mer företagsnära nyhetstjänst. Vi har gjort några läsarundersökningar för att se vad som driver trafik väcker intresse och det är framförallt våra egna artiklar som går på djupet, säger hon.

Den ändrade inriktningen innebär att det allmänna nyhetsflödet, med bland annat sport, kultur och politiskt spel, skärs bort.  Det i sin tur innebär att Svenskt Näringsliv avlutar avtalet med Schibsted om leverans av nyheter.

– Materialet vi har fått på licens från Schibsted behövs inte när vi smalnar av tjänsten. Annars är vi mycket nöjda med Schibsteds leverans och samarbetet med dem har varit gott.

I ställer kommer flödet att bestå av eget material om arbetsmarknad, lönebildning, sakpolitik som påverkar företagen, hållbarhet, klimat, energi och skatter.

– Så det kommer fortfarande att vara en bred tjänst.

Hur kommer den nya tjänsten att distribueras?
 – Vi tänker oss en app, en sajt och ett dagligt nyhetsutskick.  Vår morgonkoll har varit väldigt framgångsrikt och drivit mycket läsning. Läsarna uppskattar en daglig sammanfattning.

Den nya tjänsten har ännu inte fått något namn och Svensk Näringsliv håller på att handla upp en webbyrå som kan sköta utvecklingen. Dagens Fplus vilar på Omnis redaktionella system.

Redaktionen kommer att bestå av 12 personer, som idag. Organisationen är inte helt satt, men Anna Dalqvist att ta över som chefredaktör efter Henrik Svidén, som dock ska stanna kvar på redaktionen.

Varför sker förändringarna?
 – Det är ett naturligt steg som i alla förändringsarbeten. Det kan bero på saker som hände i organisationen eller i omvärlden. Svenskt Näringsliv har en lång tradition av att driva redaktionella satsningar som SAF-tidningen och sedan Entreprenör och därefter tillkom Arbetsmarknadsnytt. Nu har vi drivit Fplus i fyra år och har kommit till ett läge där vi utvärderar satsningen och drar slutsatser från våra andra redaktionella satsningar för att se om vi kan göra det bättre, säger Anna Dalqvist,

Hur relaterar ni till Bulletin?
 – Vi har inget med dem att göra, inte på något sätt i någon form.

Vad tycker du om Bulletin?
 – Jag vet ju inte så mycket, men det är alltid spännande med nya medieprojekt. Det är inte så ofta som det händer.