Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv sätter hela sin tyngd bakom sina tre krav då de undertecknade av ordförande Jacob Wallenberg och vd Jan-Olof Jacke. Svenskr Näringsliv har också prånglat ut ett debattinlägg med de tre kraven i Dagens Industri.

Här är Svenskt Näringslivs tre krav, regeringen ska:

  1. Fatta beslut så att fortsatt utbyggnad av vindkraften och ny kärnkraft säkerställs
  2. Sätta en ambitiös agenda för det kommande EU-ordförandeskapet, regeringen ”måste vara pådrivande i arbetet med att stärka EUs inre marknad” och ”Sverige bör driva en ambitiös agenda för att sätta EUs konkurrenskraft i centrum”.
  3. Fatta beslut så att företagen kan anställa fler, via ”ett genomgripande reformarbete för att förbättra näringslivets kompetensförsörjning”.