Svenskt Näringsliv kallar till presskonferens för att visa en ”ny modell för ökad flexibilitet och trygghet i arbetslivet”.

Svenskt Näringsliv vill snabbt agera för att påverka regeringen som enligt januariöverenskommelsen ska modernisera arbetsrätten och luckra upp Las. Överenskommelsen stipulerar att om partnerna kommer med ett eget förslag ska regeringen lägga fram ett förlag i linje med det. När detta skrivs är det oklart om även LO ställer sig bakom Svenskt Näringslivs förslag.

Svenskt Näringsliv håller sin presskonferens torsdagen den 21 februari klockan 10.00.

artikeln kommer att uppdateras