Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv bekymrar sig över elförsörjningen till medlemsföretagen och kör i gång ett stort samarbetsprojekt med några av landets tyngst företagsledare i styrgruppen.

Initiativet heter Kraftsamling Elförsörjning och sjösätts i morgon.

Scanias vd Henrik Henriksson leder styrgruppen. I den ingår även bland annat Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, ABBs Sverige-vd Johan Söderström liksom Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Företagsgruppen ska bland annat identifiera behoven av el och distribution av el på lång sikt och det hållbart. Initiativet är ett uttryck för att näringslivet inte är säkra på att regeringen ska lösa framtidens produktion av el och el-distribution.