Det skriver Jan Björklund i dag i en debattartikel på DN Debatt inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen som presenteras i dag.
 
När förra forskningspropositionen lades år 2008 ökade budgeten med 5 miljarder kronor. Som Jan Björklund tidigare aviserat ska de årliga anslagen öka med ytterligare fyra miljarder kronor mellan 2013 och 2016.
 
Tidigare har Saco kritiserat hur forskningspengarna fördelas mellan lärosätena. I dag styrs anslagsfördelningen utifrån, enligt facket, "ganska godtyckliga och svårgenomträngliga kriterier".
 
Enligt Jan Björklund ska nu fördelningen av de 14 miljarder kronorna ”ske på ett helt nytt sätt”. Istället för att som tidigare endast räkna antalet publiceringar och citeringar borde den svenska forskningen utvärderas av utländska kollegor, eller ”peer review”, som modellen kallas.
 
”Vetenskapsrådet kommer att få huvudansvaret för att ta fram förslag till en helt ny modell för kvalitetsgranskning av svensk forskning som baseras på dessa principer. I modellen kan också, utöver den rent vetenskapliga bedömningen, ingå att bedöma forskningens samverkan, relevans och nytta.”, skriver han.
 
Andelen forskningspengar som konkurrensutsätts dubblas dessutom från 10 procent till 20 procent, eller till närmare tre miljarder kronor per år.
 
”År 2014, när anslagen höjs som mest, garanteras dessutom alla lärosäten en höjning, oavsett tidigare kvalitetsresultat”, skriver Jan Björklund.
 
Forsknings- och innovationspropositionen presenteras i dag, klockan 14.30.