Vi är mycket kritiska mot regeringens beslut att införa en helt ny prövningsordning för tillkommande programtjänster i public service. Vår kritik gäller både det formella och det reella, säger Mats Svegfors och Cilla Benkö, vd respektive vice vd för Sveriges Radio.

 

Beslutet innebär, enligt ledningen, att processen för nya programidéer för public service-bolagen blir längre och dessutom inskränker yttrandefrihetsgrundlagen. Eftersom radio- och tv-myndigheten måste skicka ut förslagen på remiss till de kommersiella aktörerna, har dessa därför möjlighet att ”sno” idéerna och göra verklighet av dem innan public service-boagen har möjlighet till det.


– De formella aspekterna är av utomordentlig vikt. Vårt främsta skydd för oberoende och yttrandefrihet i public service ligger i det grundlagsfästa yttrandefrihetsskyddet. Nu införs en innehållsprövning som ligger helt vid sidan av den ordning som föreskrivs i yttrandefrihetsgrundlagen. Vår uppfattning är att kravet på prövning är grundlagsstridigt.

 

Men de reella verkningarna kan också bli mycket negativa. Fortsättningsvis ska vi begära regeringens tillstånd om att vi ska göra något riktigt nytt och slagkraftigt. Radio och tv-myndigheten ska skicka ut vår verksamhetsidé på remiss till de kommersiella aktörerna på marknaden innan vi kan lansera tjänsten.

Det kommer att ta flera månader innan vi får ett beslut. Under den tiden kan kommersiella aktörer ta och genomföra idén rakt av, befarar de.

– Vi uppfattar att de kommersiella mediebolagen har utövat rejäl press på regeringen för att begränsa public service utvecklingsmöjligheter. Men det avgörande skälet för den nya prövningsordningen är ett beslut i EU-kommissionen. Enligt vår uppfattning är de fleråriga sändningstillstånd som reglerar public service i dag tillräckliga för att tillgodose EU-kommissionens krav, avslutar Mats Svegfors och Cilla Benkö.

Tonchi Percan