Omsättningen föll med 10 procent till 105 miljoner kronor. Byråintäkten minskade med 2,4 procent till 81 miljoner kronor.

Rörelseresultatet minskade med 21 procent till 4,3 miljoner, vilket ger en marginal på 5,3 (6,5) procent.

Personalstyrkan minskade från 72 till 68 snittanställda som drog in 1,19 (1,15) miljoner i intäkt vardera.