Morgonpressen visar en marginell tillväxt av prenumerationsintäkterna. Intäkterna från papperstidningar minskar medan intäkter från digitala prenumerationer ökar.

Under det första halvåret har morgonpressens intäkter från lösnummer och prenumerationer ökat med 2 procent till 3,0 miljarder kronor jämfört med i fjol, enligt statistik från

TU – Medier. Av detta stod landsortspress för 1,6 miljarder (upp 1 procent) och storstadspress för 1,4 miljarder (4 procent).

Under årets andra kvartal har intäkterna minskat med 1 procent till 1,5 miljarder kronor. Under perioden ökade de digitala intäkterna med 26 procent till 309 miljoner kronor. Var femte krona bestod alltså av intäkter från digitala prenumerationer. Intäkterna från pappret minskade samtidigt med 6 procent till1,2 miljarder.