Det är Lorentz Tovatt och Magda Rasmusson som föreslås bli ungdomsförbundets språkrör. Båda är aktiva på Supermiljöbloggen.

"Vi anser att vårt förslag består av två personer som kommer att samarbeta och komplettera varandra väl. De kommer även kunna fungera som två jämställda språkrör. De täcker in de av förbundet prioriterade politiska frågorna och de båda har en mångårig erfarenhet av medlemskap i förbundet", skriver valberedningen på sin hemsida.