Det är Helén Eriksson Elf som från och med mars ska leda arbetet i kommunen.
 
Hon kommer närmast från konsultbyrån European Project Management och har dessutom en lång kommunal bakgrund. Hon har tidigare varit vice stadsdirektör i Göteborgs stad, samt direktör för organisation, it-utveckling, stadsdelschef och verksamhetschef inom utbildning och kultur.
 
Dagens Opinion har försökt nå Helèn Eriksson Elf.