HSB Stockholm nominerar Hyresgästföreningens förra förbundschef  Jonas Nygren till ny ordförande efter Anders Lago som slutar efter tio år. Men valberedningen har ett annat förslag.

HSBs valberedning nominerar Johan Nyhus som ny förbundsordförande för HSB. Därmed blir det strid om ordförandeskapet på förbundsstämman 19 maj. Johan Nyhus har de senaste sex åren jobbat som kommunalråd (s) med ansvar för trafik- och infrastrukturfrågor i Göteborg. Idag leder han pr-byrån Reformklubbens Göteborgskontor, enligt byråns hemsida.

Johan Nyhus har accepterat valberednings nominering.

”Om jag blir vald vill jag att HSB ytterligare intensifierar arbetet med att driva på politiken så att fler människor kan ges möjlighet att skaffa sig ett eget boende. Och tillsammans med alla engagerade HSB-föreningar, styrelser och medarbetare runt om i landet vill jag vara med att utveckla och skapa förutsättningar för ett hållbart boende, där klimat, trygghet och trivsel är viktiga hörnstenar”, kommenterar Johan Nyhus.