Novus ska varje dag göra 500 nya intervjuer som slås samman med de senaste dagarnas intervjuer till sammanlagt 1 500 intervjuer.

”Med dagliga mätningar har vi ett öra väldigt nära marken och kan tidigt se om väljarnas stöd för ett visst parti är på väg upp eller ner. Var och en kan också själv labba med vår interaktiva tjänst och jämföra hur opinionsläget förändrats sen till exempel en vecka tillbaka eller en månad”, kommenterar Kiki Bek, inrikeschef på SVT Nyheter.

Igår presenterade SvD/Sifo en undersökning som visar skillnaden mellan blocken ligger på 6,7 procentenheter till den rödgröna sidans fördel.

Idag presenterar SVT/Novus en undersökning som visar att skillnaden mellan blocken ligger på 0,3 procentenheter till den rödgröna sidans fördel. Alltså en skillnad på 6,4 procentenheter.

–  Vi har gjort dagliga mätningar i flera val, inte för att det händer så mycket dag för dag, men det blir en spegling av valrörelsen, säger Toivo Sjörén, vd och opinionschef på Kantar Sifo.

Han lägger till:

–  Ofta ska man titta på några dagar för att se om det sker förändringar. Vi såg tydligt att hur M-sidans block tappade sitt övertag tills det blev jämt.

Han vill inte direkt kommentera resultatet från Novus och SVTS mätning men säger:

–  Om det är jämt kommer det slå inom felmarginalerna i undersökningarna och då kan det upplevas som om det är större skillnader från dag till dag.

Toivo Sjörén tänker att dagliga mätningar kommer att påverka väljarna mindre än mätningar som kommer mer sällan:

–  Gör man fler mätningar, så blir var enskilda mätning mindre betydelsefull och ges inte samma nyhetsmässiga täckning, om inget har hänt.

”Vad SvD/Sifo gör kan jag inte uttala mig om. Men vi har samma metod nu som vi hade förra valet och EU-valet, och så vidare. Den har stämt väl med hur väljarna tyckt om det vore val idag. Sifo har ändrat metod och har nu två olika urval. Webb och telefon. Hur det påverkar vet jag inte. Vi fokuserar på att göra vår undersökning så bra som möjligt, messar Novus vd Torbjörn Sjöström.