Arbetet inleddes januari 2011 på initiativ av förbundsstyrelsen i Stockholms stad. Fyra arbetsgrupper, tid, tillväxt, tillit och trygghet, med totalt 40 deltagare tillsattes. I helgen lämnade arbetsgrupperna rapporterna till Moderaternas styrelse i Stockholms stad för att behandlas vidare på vårens stämma.
 
Kanske levererar gruppen tid, ledd av Kristoffer Tamsons, pr-konsult på Hallvarsson & Halvarsson, de mest spektakulära förslagen. Gruppen ser trafik som något som tar för mycket tid för medborgarna och föreslår bland annat en förlängning av tunnelbanan från Akalla till Barkarby och från Odenplan till Hagastaden och även Täby.
Mer spektakulärt är förslaget på att all parkering på gatan ska avgiftsbeläggas. Det ska bli boendeavgifter i samtliga stadsdelar. Bilen stjäl utrymme och ska bort från gatan, anser arbetsgruppen, som också föreslår att 200 miljoner ska läggas årligen på cykeltrafiken. Gående ska bli ett trafikslag i sig så för "rätt prioriteringar av gaturummet".
Arbetsgruppen underkänner också SLs trafikplanerare och vill i stället ha en ny med Helsinforsregionens planerare som förebild.
Moderaterna i Stockholm vill också införa tidskonsekvensanalyser vid politiska beslut så att politikerna tar hänsyn till hur beslut påverkar människors tid "på samma sätt som på samma sätt som exempelvis miljökonsekvenser eller sociala konsekvenser analyseras".
 
Gruppen för tillväxt, ledd av riksdagsledamoten Johan Forsell, tycker att fler elever ska delta i Ung Företagsamhets verksamhet och "tidigare än idag få förståelse för vad det innebär att starta företag". Sustainable Valley ska blir Stockholms internationella nav för miljöteknik. Varje år ska staden göra bokslut över hur företagsklimatet utvecklats. Förvaltningarna ska kunna prata engelska. Särskilda lotsar ska hjälpa medborgarna bli entreprenörer.

Gruppen tillit har som ordförande socialborgarrådet Anna König Jerlmyr och vill bland annat se egenlagad mat i alla förskolor. Stockholm stad "bör inleda samarbeten med världsledande högskolor och universitet" för att lyfta matten som ämne i Stockholmsskolorna.

Gruppen trygghet med kommunpolitikern Tina Ghasemi som ordförande, vill att fler platser övervakas av kamera. Det gäller även särskilda "trygghetszoner" i kollektivtrafiken där det också ska finnas "trygghetstelefoner". Poliserna "bör oftare lämna sina bilar" och fotpatrullera. Elever ska få garanterad hälsohjälp inom 24 timmar. Föreningar som får kommunalt stöd uppmanas att nattvandra. Närpolisområdena förslås hjälpa till att utveckla grannsamverkan i hela Stockholm. Tryggheten kan ökas av att ensamresenärer får kliva av bussar mellan hållplatserna, anser Stockholmsmoderaterna.