Stockholmarna längtar tillbaka till sina kontor. Men sättet att använda kontor kommer att förändras. Det visar en undersökning som Stockholms Handelskammare har beställt från Novus.

Undersökningen är genomförd bland 1 121 tjänstemän och 200 arbetsgivare från både privata och offentliga sektorn i Stockholms län.

70 procent av alla tillfrågade och 80 procent i åldern 18-35 år instämmer i påståendet att kontoret är viktigt för att man ska känna tillhörighet och känna att man är en del av ett sammanhang.   12 procent instämmer inte.

68 procent tycker att dynamik och personlig kontakt går förlorad vid digitala möten.

Däremot anser 60 procent vs 40 att de är mest produktiva hemma.

62 procent vs 38 procent anger att de mår bäst av att jobba på kontoret.

89 procent vs 11 procent har mest roligt på jobbet.

72 procent av de utfrågade tjänstemännen anser att de bäst utför arbetsuppgifter som kräver koncentration hemma. 63 procent tycker att det utför administrativa uppgifter bäst hemma.

När det gäller kreativa uppgifter är ordningen annorlunda och då föredrar tjänstemännen att utföra dem på kontoret (67 procent), detsamma gäller samarbetet och interaktion med kunder (74), samt leda och motivera andra medarbetare (92).

57 procent instämmer inte i att kontoren kommer att behövas. 15 procent instämmer i att kontoren inte kommer att behövas.

57 procent instämmer inte i att kontoren kommer att fungera på samma sätt som före pandemin. 20 procent instämmer i det.