Tidigare har totalt nio personer frågats ut om affären. Det rör sig om personer på myndigheten ISP och FOI samt från försvarsdepartementet, däribland förra statssekreteraren Håkan Jevrell.
 
I dag frågades före detta försvarsminister Sten Tolgfors ut om hans inblandning i FOIs långt gångna planer att hjälpa Saudiarabien bygga en vapenfabrik och det bulvanföretag som bildades av FOI-medarbetare för att dölja myndighetens inblandning.
 
– Låt mig börja med kärnan. Regeringen har varken initierat, sanktionerat eller accepterat bildandet av bolaget SSTI, inledde Sten Tolgfors utfrågningen.
 
Han höll under den öppna delen av utfrågningen fast vid den redogörelse han tidigare lämnat ifjol och betonade flera gånger att det var FOI som på eget initiativ och utan regeringens kännedom gått vidare i sina planer trots att både ISP och regeringen sagt nej. Detta då myndigheten enligt Sten Tolgfors kände press på att leverera vad samarbetsavtalet med Saudiarabien som tecknades 2005 lovade.
 
– FOI var inte beredda att acceptera ett nej. ”Vi gav oss inte, jag ville ha det här”, säger medarbetaren till Säpo, förklarade Sten Tolgfors.
 
Bildandet av SSTI kom efter ett regeringsbeslut som klargjorde FOIs mandat, där myndigheten endast skulle ha en konsultroll. Enligt Sten Tolgfors är det tydligt att bolagets syfte var att kringgå regeringens restriktioner. Regeringskansliet ska dessutom inte ha känt till bolaget förrän efter det avslutades.
 
KUs ordförande Peter Eriksson tog dock upp det faktum att FOI skickat en hemställan till försvarsdepartementet där SSTI nämns och frågade, upprepade gånger, om Sten Tolgfors tog del av handlingen vid tidpunkten – utan att få ett klart svar.
 
– Vi talar om något som varit för låt säga 5 år sedan. Under den tiden har alla inblandade läst saker, det är vanskligt att säga att vi vid exakt den tiden läste den, svarade Sten Tolgfors.
 
En märkbart irriterad Sten Tolgfors ansåg också att det var ”långsökt” att regeringskansliet skulle misstänkta något när inte ens FOI hade en klar bild över vad SSTI vad för något.
 
– Regeringen har inte ansvar för att granska vilka företag som myndigheten samarbetar med, det är myndighetens egen sak. Och det finns ingen anledning att förutsätta annat än att FOI hade behandlat det på ett korrekt sätt.
 
Utfrågningen övergick senare till att bli sluten där Sten Tolgfors och ledamöterna kunde diskutera sekretessbelagda uppgifter.