Strategin går under namnet "Export Sweden" och ska utvecklas mellan näringsliv, akademi och politiken.
Socialdemokraterna föreslår flera delar:
 
* Öppna generalkonsulat i New York, Kanton och Sao Paulo och ambassad i Botswanas huvudstad Gaborone. 50 miljoner kronor.
 
* Samordning av exportfrämjande via "regionala exportcentrum" och Business Sweden. 30 miljoner.
 
* Stöd till förstagångsexportörer genom en utveckling av Exportkreditnämnden samt nätverk för mindre exportörer. 70 miljoner.
 
* Extra exportfrämjande, bland annat bättre information och stöd till samarbeten mellan företag, stöd till affärskontakter. 100 miljoner.