När den svenska lönebildningsmodellen håller på att diskuteras som mest, får statsminister Stefan Löfven (s) och statsråden påökt. Enligt den nuvarande modellen.

Den 1 juli får statsråden påökt med 2,2 procent till 139 000 kronor per månad. Statsminister Stefan Löfven (s) rycker ifrån med en ökning på 2,3 procent till 176 000 kronor.

Ökningarna ligger i linje med det så kallade märket, som industriförbunden och arbetsgivarna sätter.

– Vi är inte delaktiga i överenskommelsen mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Vi är en nämnd som står fritt. Men vi tittar naturligtvis på hur det ser ut i samhället i övrigt och följer utvecklingen i svensk ekonomi och på svensk arbetsmarknad, säger Ove Nilsson, ordförande i statsrådsarvodesnämnden.

Han är inte omedveten om att den svenska lönebildningsmodellen diskuteras flitigt nu. Bland annat vill LO-förbunden inom 6F ha en nu lönebildningsmodell och skrota industriavtalet.

– Vi följer utvecklingen, men det är inget som styr oss.