Nettoomsättningen föll dock med 17 procent till 43,2 miljoner kronor. Utöver det fick Dagens Samhälle statligt stöd på 5,0 miljoner kronor.
Personalstyrkan minskade från 21 till nio snittanställda. Personalkostnaden föll med 55 procent till 12,6 miljoner kronor.