Siffror från Ekonomistyrningsverket visar att statens underskott för juni låg på 56,5 miljarder kronor. Det är ett 31,7 miljarder kronor högre underskott än i juni 2019.

Samtidigt backade statens intäkter med 29 procent till 43 miljarder kronor. Detta på grund av att sysselsättningen minskade samt minskade socialavgifter på 8,2 miljarder och utökade möjligheter till anstånd med skatteinbetalningar på grund av corona à 7,4 miljarder kronor.

Statens utgifter ökade 17 procent till närmare 100 miljarder, jämfört med juni 2019. Coronakrisen har ökat utgifterna för sjuklönekostnader med 5,1 miljarder kronor, kapitaltillskott till Almi med 3,4 miljarder kronor samt stöd vid korttidsarbete à 1,8 miljarder kronor. Dessutom blev avgiften till EU 3,0 miljarder kronor högre.