Mediekoncernen Stampen, som bland annat ger ut GP, ökade omsättningen med 2 procent under 2020. Vinsten ökade mer än så. Bland annat med lite hjälp av statligt corona-stöd.

Omsättningen ökade med 2 procent till 1 348 miljoner kronor.

Annonsintäkterna minskade med 13 procent till 432 miljoner kronor. Printannonser minskade med 18 procent till 346 miljoner kronor och de digitala annonserna ökade med 15 procent till 86 miljoner kronor. Prenumerationsintäkterna ökade med 9 procent till 655 miljoner kronor.

Stampen vände en rörelseförlust på -15 miljoner till en rörelsevinst till 128 miljoner kronor.

Under det fjärde kvartalet tog Stampen emot ett riktat statligt redaktionsstöd på 46 miljoner kronor.

”När vi summerar året har vi haft den största ökningen i antal prenumeranter på GP sedan 1973. Vi har ökat upplagan på Alingsås Tidning med över 25 procent och på TTELA med 7 procent och visar upplagetillväxt på åtta av våra elva prenumererade titlar under året. Vi börjar närma oss 100 000 digitala prenumeranter och har haft en tillväxt i digitala annonsintäkter på 15 procent. Samtidigt har vi genom ett målinriktat och fokuserat omställningsarbete av alla kollegor på VTD vänt vår distributionsverksamhet till en vinst på över 27 miljoner kronor, en förbättring med närmare 70 miljoner mot 2019”, kommenterar Johan Hansson, vd Stampen Media.