De totala intäkterna för det tredje kvartalet föll med 0,3 procent till 328 miljoner kronor, jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet landande på 49 (38) miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 3 procentenheter till 15 procent.
Den största intäkten kommer från pappersprenumerationer, 139 (140) miljoner kronor.
De digitala prenumerationerna ökade med 32 procent till 39 miljoner kronor.
Printannonserna stod för 61(72) miljoner kronor. De digitala intäkterna ökade med 51 procent till 28 miljoner kronor.