Mediekoncernen Stampen, men medier som Göteborgs-Posten, TTELA, Wall Street och Hallands Nyheter ökar lönsamheten med hjälp av minskade kostnader och digitala intäkter.

För årets tre första kvartal har Stampen tappat 2 procent av omsättningen till 980 miljoner kronor.
Annonsintäkterna från Print minskade med 18 procent till 253 miljoner. Försäljningen av digitala annonser ökade med 10 procent till 58 miljoner. Prenumerationsintäkterna ökade med 10 procent till 489 miljoner kronor. Kostnaderna minskade med 8 procent till 931 miljoner kronor.
Rörelseresultatet vände från en förlust på -17 miljoner kronor till en vinst på 49 miljoner kronor.

Under det tredje kvartalet ökade intäkterna med 3 procent till 329 miljoner kronor, jämfört med samma period 2019. Rörelseresultatet ökade med 282 procent till 38 miljoner kronor.