Dagens Nyheter har skrivit till Pressens Opinionsnämnd (PON) och ifrågasatt juristernas roll i nämnden. Detta sker samtidigt som NFF Nordics ägare Johan Lundberg stämmer DNs chefredaktör Peter Wolodarski för förtal via juristen Percy Bratt, som sitter som suppleant i PON.

Justitieråd Agneta Bäcklund är ordförande i PON. Hon berättar:

– Jag kan säga att vi har fått en skrivelse från DN. Men det handlar inte om en enskild ledamot och är inte riktat mot en enskild händelse. DN väcker frågor om vilka ledamöter som bör sitta i nämnden. Man vill väcka frågor om partiskhet.

Juristerna i PON företräder allmänheten och utses av advokatsamfundet och justitieombudsmannen.  PON är pressens självsanerande system och tanken är att ledamöter som är jäviga i tryckfrihetsärenden som bedöms ska räcka upp handen och meddela så.

– Den här typen av frågor (DNs) har aktualiserats av metoo och av att anmälarna (som anser sig ha blivit felbehandlade av medierna) representeras av rättsliga ombud (som kan vara ledamöter i PON). Det var många jävsfrågor som kom upp, säger Agneta Bäcklund.

”Det finns inget samband med själva stämningen, brevet skrevs och skickades in innan den blev känd för oss. Och frågan är större än just Percy Bratts uppdrag”, berättar Peter Wolodarski via mejl.

Han utvecklar:

”Jurister som riktar krav mot enskilda medier företräder sina klienter. Det har vi inga synpunkter på. Men lojaliteten ligger hos klienterna. I PON företräder ledamöterna allmänhetens intresse – inte enskilda klienters. Det är viktigt för det pressetiska systemets legitimitet att denna typ av potentiella intressekonflikter undviks. Därav vår synpunkt och fråga till PON, som jag vet delas av fler aktörer i PO/PON-systemet.”

Så det handlar om juristers vara eller icke vara i PON?
Jurister kan givetvis sitta i PON. Den kompetensen är viktig för det pressetiska systemet. Problemet uppstår när jurister som sitter i PON samtidigt tar uppdrag som medför att de riktar krav för klienters räkning mot enskilda medier, då uppstår en potentiell intressekonflikt. Vem representerar de egentligen? PON-ledamöter företräder allmänheten, inte enskilda klienter. Det finns flera exempel på denna jävsproblematik under det senaste året”.

– Stämningen av DN var känd för DN betydligt tidigare än den var känd för allmänheten. I alla fall att intentionerna (till stämning) fanns och att Percy var anlitad, säger Hans Uhrus, som sköter NFF Nordics presskontakter.

Av stämningsansökan framgår att DN har fått information om att stämningen var på gång så tidigt som 1 oktober medan artikeln publicerades 8 oktober.

Påverkar det er stämning mot DN?
– Det påverkar inte processen, säger Hans Uhrus.

Tror ni att Dagens Nyheters brev till PONs ordförande kan ha med er stämning mot tidningen att göra?
– Det har jag inga kommentarer till.